Våra köpvanor skövlar regnskogen i Borneo

En ständigt ökande världshandel gör att vi konsumenter alltmer påverkar förhållanden på andra håll i världen. Ofta är vi konsumenter inte medvetna om vilka effekter vår konsumtion har. Det behöver vi ändra på. Enorma arealer av världens mest artrika regnskog har huggits ned och ersatts av jättelika oljepalmsodlingar. I samband med det har människor, djur…