Mia är översättare och allmänt pretentiös. Simmar ofta motströms – inte på rent djävulskap utan för att hon inte kan annat. Andlig, men inte religiös. Introvert bland extroverta och extrovert bland introverta. Har ett mycket stabilt humör – hon är alltid arg. Rentav aktivt aggressiv. Gravt allergisk mot tidstjuvar och annat självupptaget pack. Vissa dagar är hon på topp, andra dagar kan man undra om hon är uppfostrad av vargar. Har vass tunga, men för det mesta är hon ganska oförarglig.
I have no credibility whatsoever, therefore I’m pretty incredible.

1 Comment
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit